Služby

Zváranie, zváračský kurz

Filozofiou našej spoločnosti je nielen výučba kvalifikovaných zváračov, ale aj poskytovanie komplexných služieb v oblasti zvárania pre širokú odbornú verejnosť.

Odborné poradenstvo v oblasti zvárania

 • dozorovanie zvarových konštrukcií
 • vypracovanie postupov pWPS, WPS
 • koordinácia zvárania v zmysle STN EN 14731
 • konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní systémov kvality podľa STN EN ISO 3834

Skúšanie zvarových spojov

 • deštruktívne skúšanie zvarových spojov
 • makroskúšky zvarov
 • skúšky zvarov lámaním
 • deštruktívne skúšanie zvarových spojov
 • vizuálna kontrola zvarov
 • kapilárne skúšanie zvarov
 • magnetické skúšanie zvarov

Komplexné služby v oblasti zvárania

Starostlivosť o zákazníka je jednou z nosných téz našej spoločnosti. V spolupráci s firmou Zvartop s.r.o. a firmou Zvarius s.r.o. sme preto pre vás vytovrili komplexné portfólio služieb pre zváračov a širokú odbornú i laickú verejnosť.

Viac informácií v dolnej sekcii Partneri. Pozri dole sekciu Partneri